Вина

Енолог на фирмата – инж. технолог Ани Желязкова Костова дипломирана през 2016 г. в УХТ гр. Пловдив специалност технология на виното.