Във връзка с предстоящото изграждане на Винарска изба на „Агродес АА“ ООД в местност Шабленски лозя край гр. Каварна, беше издадено следното решение на РИОСВ Варна за преценяване на необходимостта от екологична оценка оценка.


Връзка за изтегляне на документа