Крепост Калиакра - мобилна корица на Изба Калиакра, гр. Каварна

Уведомление за организирано Обществено обсъждане

Във връзка с организирано Обществено обсъждане на ТУП/ПУП в частта му за ПИ 35064.18.42. публикуваме следните документи, съгласно изискванията: