За гроздето, виното и преследването на мечтите в година на криза

Собственикът на Агродес АА, Десислав Костов и виненият технолог Ани Костова разказват пред Добруджа ТВ за трудностите, успехите и бъдещото развитие на проекта Изба Калиакра. 

Въпреки всички предизвикателства, които ни поднесе 2020-та, годината е успешна и грозодоберът в лозята на избата върви към своя край. Благодарение на поливната система, сушата не можа да се отрази на гроздето в масивите – то е с отлична захарност, качествено и на обичайната атрактивна цена. Както всяка година то се предлага само на място, с подарък безплатно мелене, серниста киселина и консултация в винен технолог. 

Ани Костова разказа за плановете на компанията за активно участие в развитието на винения туризъм в района, който спред нея ще привлече голяма публика. Тя разказа също и за подбора на сортовете и значението на тероара за различните видове грозде. Разбира се, особено място в разговора беше отделено на вината, които избата предлага на пазара, за тяхното създаване и качествата, които ги отличават. 

Ако искате да се запознаете с хората зад Изба Калиакра и да чуете техния разказ, гледайте целия разговор във видеото: